Tuesday, September 17, 2013

zara case study solution


1.      How would you advise Salgado to proceed on the issue of upgrading Zara’s POS systems, and why?  You may consider the following choices (where each option builds on the previous one):
A)    Should the company upgrade the POS terminals to a modern operating system?
B)    Should the company build in-store wireless networks?
C)    Should the company give employees the ability to look up inventory balances for items at their own stores, and for items at other Zara stores?

Yes Zara should upgrade its POS terminals from its DOS to a modern OS because DOS is no longer supported by Microsoft and the risk of POS hardware unavailability in future. There is no urgency in investing in IT but it is a must since MS DOS is an obsolete technology and there is no contract from their POS terminal vendor about their supply in future. So Zara should think this POS investment as a Strategic investment.
 With the new OS it should be developed into a system which maintains a real-time centralized inventory system and can eliminate the handled Pocket PCS. With this IT structure all stores can share the inventory information between them.
The majority of decisions are made by store managers and Program managers by simple judgment without any formal process. The transfer of this knowledge to other person is very difficult. By introducing a new OS and with the latest technology this information can be stored in a centralized database. The managers will not have to match the sales record at the end of the day, but rather the data will be automatically updated not only at store levels but also at the headquarters. The managers will be able to locate the inventory in the supply chain easily and ask for a particular SKU immediately rather than calling and checking which store has one. The managers will be able to manage inventory on an ongoing basis on the frequency of the shipment. This also helps in cross selling and communication between the stores .Algorithms and statistical tools can predict and forecast the demand more accurately and improve the inventory replenishment process. In addition, the store managers could learn about trends and development at each store, which is currently not possible in this decentralized group.
Zara should build in-store wireless networks, this will help individual POS systems to be connected to the internet and connected within each other. POS terminal employees can use communicator to chat within each other on questions on inventory and also chat with any Zara store clerk in the world. Zara can install a kiosk connected to the internet through which customers can know the new designs, sale items, ongoing promotions in the store.
 Since there is a cost in terms of hardware, software, training associated with this system. It should be real eased as a Pilot system. Zara should run the old and the new systems side by side, until the new system is operating smoothly. Even when the new system is operating smoothly, Zara should keep the old system for while. At the same time, Zara should focus on the development of its IT department by hiring a CIO or CTO. Under the expertise of the CIO, Zara will be able to tackle the IT related problems and undertake ambitious developments.

By doing this Zara will move from FIT to EIT .

1 comment:

 1. dịch vụ báo cáo tài chính


  "Được ! Bất quá ta còn có một yêu cầu nữa !" Đoạn Vân đột nhiên nhớ tới
  một việc khác.

  "Ngươi ...! Đoạn Vân ngươi không được quá đáng như vậy !" Trong lòng Tra
  Lí vừa mới bình tĩnh bây giờ lại nổi sóng

  "Ta hy vọng ngươi cho phép thủ hạ của ta đi tìm kiếm và thu thập các thi
  thể của các huynh đệ trở về ! Còn về phần ngài, đành phải ủy khuất ngài
  một chút, mong ngài tiếp tục làm tù binh một đêm nữa nhé!" Đoạn Vân nhìn
  hình dáng khuyết tổn của sư đoàn Nanh Sói mà trong lòng quặn lên, vì vậy
  lại nhớ tới việc Tra Lí vô cớ ra lệnh tru sát các huynh đệ.

  Sang ngày thứ hai, Đoạn Vân ra lệnh hỏa thiêu hai ngàn bốn trăm sáu mươi
  lăm cỗ thi thể của binh lính mà các huynh đệ đem về, chỉ huy già trẻ lớn
  bé trong gia tộc, cùng với hơn bảy ngàn tướng sĩ Nanh Sói hướng về phía
  A Nhĩ Ti Tư xuất phát.

  Buổi tối ngày hôm qua, Đoạn Vân ra lệnh tướng sĩ còn thừa trong sư đoàn
  Nanh Sói ra ngoài thu tập các huynh đệ đã hy sinh, lại tìm được thêm năm
  trăm người còn sống nữa. Điều này làm cho Đoạn Vân đang vô cùng đau lòng
  trở nên thanh thản hơn ! Mặc dù đại b
  kế toán cho giám đốc
  học kế toán tại quảng ninh
  học kế toán tại bắc ninh
  học kế toán tại hà đông

  trung tâm dạy kế toán tại tphcm
  trung tâm đào tạo kế toán tại quảng ninh
  học kế toán tại thanh xuân
  khoá học kế toán thuế
  học kế toán tại long biên
  luyện thi toeic
  trung tâm đào tạo kế toán tại nghệ an

  ReplyDelete